Lietošanas noteikumi:

Konferences “STOP STRESS” norises datums :

2022. gada 19-21.maijs

SIA “LAAIMA”, reģistrācijas numurs 40203283102 Rīga, juridiskā adrese Ezermalas iela 4A-26, LV-1006, turpmāk tekstā Rīkotājs organizē Konferenci “STOP STRESS”, turpmāk tekstā Konference, un sniedz ar Konferenci saistošus pakalpojumus vai produktus saskaņā ar zemāk uzrakstītājiem noteikumiem..


Izmaiņas Konferences programmā:


Rīkotājs patur tiesības mainīt Konferences programmu vai runātāju sastāvu bez iepriekšēja brīdinājuma.


Fotografēšana un filmēšana:


Informējam, ka Konferences norise un ar to saistītie pasākumi tiks filmēti un fotografēti, lai dokumentētu pasākumus un diskusijas, popularizētu Konferenci un tajā apspriestās tēmas, kā arī informētu sabiedrību par to. Attēlus var publicēt internetā un citos plašsaziņas līdzekļos.

Piekļūstot konferences mājas lapai, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot, neatkarīgi no tā vai jūs ir vai nav konferences mājas lapas reģistrēts lietotājs vai konferences dalībnieks.


Autortiesības:


Visas Konferences produkti un pakalpojumu, lekciju saturs, teksti, bildes un tml. pieder Rīkotājam.

Visa Konferences mājas lapā pieejama informācija, dizains, saturs, teksti, grafiskas zīmes, produktu un pakalpojumu tiesības, nosaukumi un intereses (ieskaitot visas autortiesības, tiesības uz datubāzēm un citas intelektuālā īpašuma tiesības) pieder Rīkotājam. Ir aizliegta jebkāda neatļauta nosaukumu, logotipu, preču zīmju vai cita ar Konferenci saistītā intelektuālā īpašuma izmantošana. Izmantošanai ir nepieciešama Rīkotāja skaidra piekrišana.

Iegādājoties biļeti un/vai piedaloties Konferencē, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un Privātuma politiku. 5. Ce


Cenu veidošanas politika


Mājas lapā visas cenas ir norādītas euro. Visām cenām netiek piemērots PVN nodoklis.

Samaksāt par SIA “LAAIMA” konferences piedalīšanas vai citiem pakalpojumiem ir iespējams jebkurā diennakts laikā.


Maksājumu apstrāde:


Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma “Stripe”. Apmaksu var veikt ar bankas izsniegtajām kredītkartēm vai veicot apmaksu uz Rīkotāja bankas kontu, tāpēc Rīkotājs maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod maksājumu platformai “Stripe” www.stripe.com .


Piegādes kārtība


Pēc iegādātas biļetes, vai cita jūsu izvēlētā pakalpojuma vai produkta apmaksas jūs savā e-pastā saņemsiet turpmākos norādījumus.


Privātuma politika:


Rīkotājs Vispārīgas datu aizsardzības regulas (GDPR) izpratnē ir personas datu pārzinis attiecībā uz personas datiem, kas apstrādāti saskaņā ar zemāk aprakstīto Privātuma politiku.


Datu vākšanas un apstrādes mērķis :


Lai sniegtu konferences dalībniekiem izvēlētos pakalpojumus vai produktus, kā arī lai nodrošinātu tiem dalību rīkotāja organizētaja Konferencē, Rīkotājs apstrādā personas datus.

Personas dati tiek apstrādāti, lai reaģētu uz iesniegtajiem pieprasījumiem un dalības pieteikumiem, kā arī lai apstiprinātu dalību un apmeklējumu konferencē.


Personas dati, ko apkopo Rīkotājs:


Informācija, kuru lietotājs/dalībnieks sniedz lai Rīkotājs varētu nodrošināt pakalpojumu vai/un saistību izpildi, reģistrējoties mājas lapā, piedaloties Konferencē, lejupielādējot Rīkotāja materiālus, izvēloties tos saņemt bezmaksas vai maksas; piedaloties jebkurā bezmaksas vai maksas pasākumā vai apmācību programmā, kas notiek klātienē vai virtuāli; pierakstoties saņemt jaunumus elektroniskā formātā uz personas e-pastu vai citā veidā; aizpildot aptaujas, veidlapas, sniedzot rakstiskas vai mutiskas atsauksmes u.c.

Rīkotājs pieprasa tikai to informāciju, kas pamatoti nepieciešama, lai sagatavotu rēķinu par pakalpojumiem, noslēgtu līgumu vai veidotu sadarbību un tml. Rīkotājs nekad neprasa sniegt piekrišanu izmantot apjoma datus, nekā tas nepieciešams kā obligāts nosacījums, lai veidotu sadarbību.


Personas datu kategorijas :


Ar identitāti saistītie dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, personas kods (rēķiniem un līgumiem), adrese, cita informācija , kā arī klātienes pasākuma gadījumā tajā veiktās fotogrāfijas , video un audio ieraksti , par to lietotāju informējot pirms pasākuma, kā arī saņemot lietotāja piekrišanu.


Ar veikto pasūtījumu saistītie dati:


dati, kas satur visu nepieciešamo informāciju, lai izpildītu un pabeigtu pasūtījumu/pakalpojumu vai pirkumu t.sk. informācija par bankas maksājumu karti (kartes īpašnieka dati, kartes numurs, derīguma termiņš utt.), vai /arī citi finanšu dati , kas nepieciešami, lai apstrādātu maksājumu. Ar maksājumu saistītie dati visos gadījumos tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un drošības standartiem.

Rīkotājs pieprasa tikai to informāciju, kas pamatoti nepieciešama, lai sagatavotu rēķinu par pakalpojumiem un/vai preci, noslēgtu līgumu vai veidotu sadarbību.


Personas datu aizsardzība:


Personas datu uzglabāšanai un apstrādei Rīkotājs izmanto tehnisko vidi, kas izvietota Eiropas Savienības teritorijā. Rīkotājs apstrādā un nodrošina Personas datu konfidencialitāti, kā arī izmanto mūsdienu tehnoloģijas, veic saprātīgi pieejamos organizatoriskos, tehniskos un finansiālos pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību pret dažādas iespējamības un ietekmes pakāpes riskiem.


Personas datu nodošana:


Rīkotājs apstrādātos Personas datus neizpauž trešajām personām, izņemot, ja Personas datu nodošana paredzēta, lai izpildītu noslēgto līgumu, ja pati lietotājs deva skaidru un nepārprotamu piekrišanu datu nodošanai vai, ja normatīvajos aktos noteikts pienākums Personas datus nodot.

Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.


Sīkfailu izmantošanas noteikumi:Rīkotāja mājas lapa https://laaima.lv Izmanto sīkdatnes.

Apmeklējot mājas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar paziņojumu, ka ir izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu vai arī turpinot lietot mājas lapu lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas nosacījumiem.


Obligātās sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas mājas lapas netraucētai darbībai. Obligātās sīkdatnes spēj identificēt lietotāja ierīci (datoru, mobilo telefonu, planšeti), taču neapkopo informāciju par lietotāju un tā identitāti.


Kad apmeklējat mūsu mājas lapu, daži sīkfaili vienmēr ir aktīvi un tos nevar izslēgt, ja nemaināt pārlūka iestatījumus. Mēs tos saucam par “noteikti nepieciešamajiem sīkfailiem” (piemēram, Facebook, tērzēšanas un YouTube sīkfaili). Mēs tos izmantojam, lai pārliecinātos, ka mūsu digitālie pakalpojumi darbojas pareizi un atbilst auditorijas vajadzībām un interesēm.


Sīkdatnes tiek glabātas tik ilgi, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tā vākta, bet pēc tam tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.


Šo Noteikumu, kā arī Privātuma politikas jaunākā redakcija ir publicēta Rīkotāja mājas lapā www.laaima.lv. Rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumu un Privātuma politikas tekstu. Ja Rīkotājs nav norādījis citādi, jaunā Noteikumu un Privātuma politikas redakcija stājas spēkā pēc publicēšanas mājas lapā. Lūdzu, regulāri pārbaudiet Noteikumu un Privātuma politikas aktuālo versiju.


(Versija 1.0 , 04.04.2022.g.)